Om Milada Blekastad

1. juli 2017 ble det 100 år siden Milada Blekastad, født Topičová (1917–2003), ble født. Hun var en betydelig tsjekkisk oversetter, forfatter, publisist, universitetslektor og komeniolog, som tilbrakte mesteparten av livet sitt i Norge.

Milada Blekastads største betydning ligger i formidlingen av litterære og personlige kontakter mellom Norge og Tsjekkoslovakia. Til tsjekkisk oversatte hun verkene til Inge Krokann og Tarjei Vesaas. I sin tid var hun praktisk talt den eneste oversetteren fra tsjekkisk til norsk. Hun oversatte både tsjekkiske eventyr og verkene til store moderne tsjekkiske forfattere, bl.a. Karel Čapek, Ivan Klíma, Milan Kundera, Václav Havel og Ludvík Vaculík. Dessuten presenterte hun den tsjekkiske nobelprisvinneren, dikteren Jaroslav Seifert, til norsk publikum.

Hun støttet den tsjekkiske dissidentkulturen, og hun var i kontakt med store tsjekkiske vitere og kunstnere både i Tsjekkoslovakia og i eksil. Hun deltok også i spredningen av tsjekkisk samizdatlitteratur. Hun bidro til utviklingen av internasjonal Comenius-forskning og til samarbeidet mellom skandinaviske og tsjekkoslovakiske komeniologer. I 30 år foreleste hun ved Universitetet i Oslo hvor hun påvirket mange norske slavister, litteraturforskere og oversettere. Som «ambassadør for tsjekkisk vitenskap og kultur» ble hun i 1997 dekorert med den tsjekkiske fortjeneste medalje av 1. klasse av Václav Havel.

Milada Blekastad etterlot oss en overflod av vitenskapelige materialer og notater, omfattende korrespondanse som gjenspeiler hendelser til en stor del av det 20. århundre og hennes etterlatte papirer gir oss mulighet til å studere vitenskapelige kontakter og kultursamarbeidet mellom Tsjekkoslovakia og Norge (og andre land i Vest-Europa som Blekastad formidlet kontakter med) under den kalde krigen.

En del av Milada Blekastads etterlatte papirer og boksamling er i dag plassert i Institutt for filosofi ved Det tsjekkiske vitenskapsakademiet. Den andre delen, som er større i omfang, blir oppbevart i Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Mer om Milada Blekastad:

https://no.wikipedia.org/wiki/Milada_Blekastad

https://nbl.snl.no/Milada_Blekastad

https://www.oversetterleksikon.no/2018/02/15/milada-blekastad-1917-2003/