Utstilling

Hovedmålet med utstillingen Den usynlige broen. Milada Blekastad 1917–2003 er å gjøre det tsjekkiske og norske publikum kjent med den meget interessante personligheten Milada Blekastad; med hennes innsats for tsjekkisk litteratur i Norge, med hennes mangeårige oversettelses- og publiseringsvirksomhet og med hennes rolle som støttespiller for den uoffissielle litteraturen under de 40 årene av det totalitære regimet i Tsjekkoslovakia. Samtidig ønsker vi å presentere Milada Blekastads vitenskapelige arbeid, særlig hennes viktige bidrag til forskning omkring Comenius, og hennes samarbeid med store tsjekkiske og internasjonale forskere (bl.a. med Jan Patočka, Julie Nováková, Antonín Škarka, Klaus Schaller og Dmitrij Tschizewskij). Vi skal dessuten nevne også andre aspekter ved hennes utrettelige kulturelle og akademiske virksomhet.

Utstillingen viser også mange fotografier, bilder og utdrag fra korrespondansen fra Milada Blekastads etterlatte papirer. Grafisk utforming av utstillingen er ved Milan Krištůfek. Libor Krištůfek er ansvarlig for arkitektonisk utforming. Tekstene ble produsert ved foreningen Elg (Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.) i samarbeid med PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. fra Institutt for filosofi ved Det tsjekkiske vitenskapsakademiet og med Mgr. Eva Spira, en uavhengig forsker.

Utstillingen er blitt til i samarbeid med Institutt for filosofi ved Det tsjekkiske vitenskapsakademiet, og har fått støtte fra Det tsjekkiske kulturdepartementet, Stiftelsen Solgløtt, forskningsprogrammet Strategie AV21 ved Det tsjekkiske vitenskapsakademiet, Skandinavisk hus og fra NORLA.

Utstillingen har to former – en norsk-tsjekkisk vandreutstilling og en tsjekkisk-engelsk stasjonær utstilling.

Vandreutstillingen består av 11 tospråklige utstillingsvegger (tsjekkisk og norsk versjon på hver side) og den skal vandre i Norge og Tsjekkia i 2017 og 2018.

Den ble åpnet 17. 6. 2017 i utstillingslokalen i Bjørnstjerne Bjørnsons hjem på Aulestad. Åpning ved Jan Erik Vold.

Hør Eva Spiras invitasjon til vandreutstillingen

Den stasjonære utstillingen ble vist i Det tsjekkiske vitenskapsakademiet i Národní třída i Praha f.o.m. 5. 9. t.o.m. 27. 10. 2017. Den er tsjekkisk-engelsk.

Den ble åpnet 5. 9. 2017, klokka 17.30 i Galerie Věda a umění , utstillingslokalen til Det tsjekkiske vitenskapsakademiet, Národní 3, Praha 1.
Åpning ved Jan Kačer.

Dersom det er interesse for å vise vandreutstillingen i deres utstillingslokaler, vennligst kontakt Daniela Mrázová (elg@centrum.cz).

Avtalte visningslokaler for vandreutstilling:

17. 6. – 24. 9. 2017 Bjørnstjerne Bjørnsons hjem på Aulestad, Norge

29. 9. – 1. 10. 2017 Thorbjørnrud hotell i Jevnaker, seminar til Oversettelsesforeningen, Norge, innlegg om Milada Blekastad som oversetter av Kateřina Krištůfková fredag 29. 9., kl. 16.30.

11. 10., kl. 18.00, auditorium 2 i Sophus Bugges hus, Nils Henrik Abels vei 36,  Universitet i Oslo, Blindern, debattkveld Milada Blekastad – tsjekkisk-norsk kulturformidler av format. Talere: Per Egil Hegge, Vladimír Urbánek og Vidar Blekastad. Utstillingen vises der.

16. 10. – 2. 11. 2017 Tsjekkias ambassade i Oslo (Fritzners gate 14), Norge.

Utstillingen vises 16. 10., 18. 10., 20. 10., 21. 10., 24. 10., 26. 10., 31. 10. og 2. 11. 2017 alltid fra 14.00 til 16.30; i løpet av valgdagene (20. og 21. 10.) hele tiden vaget foregår, dvs. på fredag fra 14.00 til 22.00 og på lørdag fra 8.00 til 14.00

30. 10. – 30. 11. 2017 biblioteket til filosofisk fakultet ved Masaryk universitet i Brno, Tsjekkia

15. 11. 2017, kl. 18.00 storytelling Já, Láďa (Jeg, Láďa) forberedt av Story-telling.cz og omvisningen, biblioteket til filosofisk fakultet ved Masaryk universitet, Arne Nováka 1, Brno

4. 12. 2017 –  5. 1. 2018  bybibliotek i Ostrava, Vietnamská, Tsjekkia

17. 1. 2018, kl. 19.00 debattkveld Korrespondanse i en ufri tid. Václav Havels bibliotek i Praha, Tsjekkia

17. 1. 2018 Trondheim folkebibliotek. Åpning kl. 18.00.  Foredrag av Per Egil Hegge kl. 19.00.

26. 1. – 17. 2. 2018 Dobřichovice slottet. Åpning storytelling Já, Láďa (Jeg, Láďa) forberedt av Story-telling.cz, kl. 18.00

19. 2. – 9. 3. 2018 Filosofisk fakultet ved Karlsuniversitet i Praha, Tsjekkia

12. 3. – 25. 3. 2018 Stange bibliotek (sammen med Ingeborg Refling-Hagen Kulturhus på Fredheim), Norge (to kvelder med program: 12. 3. Om Milada Blekastad, 22. 3. Ingeborg og tsjekkere)

3. 4. – 19. 4. 2018 tsjekkisk Senat. Praha, Tsjekkia. Utstillingsåpnig 3. 4., kl. 17.00

7. 5. – 30. 5. 2018 Palacký University Arts Centre, Atrium, Olomouc, Tsjekkia. Omvisning 17. 5. 14.50-15.50 (sammen med omvisning rundt utstillingen Von Leitmeritz bis ins Burgtheater).

5. 6. – 26. 6. 2018 Comenius Museum in Přerov, Tsjekkia

30. 6. – 2. 9. 2018 Nordgard Aukrust, Lom, Norge

30. 6. – 7. 7. 2018 Šrámkova Sobotka, Sobotka, Tsjekkia

10. – 11. 10. 2018 J. A. Comenius Museum i Uherský Brod, Tsjekkia

23. 10. – 23. 11. 2018 Salangen bibliotek på Sjøvegan (Kulturhuset, Kongsveien 32 A/B, 9350), Norge

13. 11. – 22. 11. 2018 Katedra filosofie, Universitetet i Pardubice, Tsjekkia

 

Avtalte visningslokaler for stasjonærutstilling:

5. 9. – 25. 10.  2017: Det tsjekkiske vitenskapsakademiet i Národní třída i Praha, Tsjekkia

IMG_0798

Omvisninger:

14. 9. 2017, kl. 17.00 Det tsjekkiske vitenskapsakademiet, AV ČR, Národní třída 3, Praha

26. 9. 2017, kl. 17.00 storytelling Já, Láďa (Jeg, Láďa) forberedt av Story-telling.cz. Det tsjekkiske vitenskapsakademiet, AV ČR, Národní třída 3, Praha

5. 10. 2017, kl. 17.00 Det tsjekkiske vitenskapsakademiet, AV ČR, Národní třída 3 Praha